Budúcnosť podnikania

Prednáška zameraná na praktické rady a skúsenosti: ako začať podnikať, akú úlohu plní podnikateľský plán, aká je úloha finančného manažmentu podnikania v súčasnosti, ale aj odpovede na otázky digitálneho účtovníctva.