„Demobyrokracia“ Niklasa Luhmanna a byrokratizácia súčasného univerzitného sveta

Prednáška Dr. Nadeždy Zemaníkovej predstavuje jeden z inšpiratívnych konceptov nemeckého mysliteľa Niklasa Luhmanna a poukazuje na jeho aktuálnosť v súčasných podobách akademickej kultúry na Slovensku. Luhmann sa nekoncentruje na externé faktory, ale zameriava sa na interné zdroje byrokracie v univerzitnom prostredí, na byrokraciu ako „interne produkovanú patológiu“.