Deň otvorených dverí na MÚ SAV, v. v. i.

V rámci podujatia “Týždeň vedy a techniky na Slovenku” Matematický ústav, v. v. i. organizuje 8. 11. 2022 “Deň otvorených dverí”. Počas podujatia budú pre verejnosť sprístupnené priestory a prebehnú prednášky.

Miesto: Matematický ústav SAV, v. v. i., Štefánikova 49, Bratislava

Dátum: 08. 11. 2022, 09.00-13.00

Program prednášok*

09:00 – 09:50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Načo tu máme množiny (v matematike)
10:00 – 10:50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.
Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
11:00 – 11:50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc
Mýty a reálne čísla o obnoviteľných zdrojoch energie
12:00 – 12:50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Ochrana informácií v dnešnom svete

* V prípade potreby budú prebiehať dve paralelné sekcie prednášok.