Diagnostika svalovej sily a výkonu

Seminár je realizovaný ako jeden z výstupov projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (kód: FP304010AYX7).