Diagnostika úrovne exekutívneho fungovania žiaka

Prezentácia nástrojov na diagnostiku kognitívnych a exekutívnych schopností žiaka v primárnom stupni edukácie. Nástroje boli štandardizované v rámci APVV projektov KogEdu.