Digitálna technológia a bádateľské tvorivé hry v materskej škole II.

Digitálna technológia je súčasťou každodenného života. Jednoduché bádateľské a objaviteľské pokusy realizujeme pomocou digitálnej technológie. V rámci rozvoja užívateľských zručností vedieme deti k používaniu základných úkonov potrebných pri používaní rôznych elektronických zariadení.