DOKOPY 2022 (Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty)

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej budú prezentované výsledky výskumov získaných v rámci doktorandského štúdia v študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika v SR a ČR.