Doktorandské kolokvium: Mladá veda

Cieľom kolokvia je oboznámenie kolegov z katedry či širšej odbornej verejnosti s doterajšími výsledkami výskumnej práce doktorandov z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Podujatie dáva priestor na konzultáciu problémov, s ktorými sa aktuálne pri svojom výskume stretávajú, a poskytnutie konštruktívnej kritiky.