Doktorandské kolokvium na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Doktorandi katedry predstavia doterajšie výsledkami výskumnej práce, pričom môžu získať konštruktívnu spätnú väzbu a konzultovať problémy, s ktorými sa aktuálne pri svojom výskume stretávajú.