Doktorandský seminár a workshop

Na seminári sa zúčastnia doktorandi z troch pracovísk, z Karlovej Univerzity, Historického ústavu SAV a Univerzity J. Selyeho. Diskusia prezentovaných tém sa uskutoční v rámci workshopu.