Doktorandský seminár

Prezentácia prác, pokroku v prácach, diskusia k témam súčasných a skončených doktorandov.