Effects of Classroom Environment on L2 Learners’ Affective Factors

Odborná prednáška prof. Maiko Ikeda, Ph.D. a prof. Osamu Takeuchi, Ph.D. z Faculty of Foreign Language Studies, Kansai University, Osaka, Japonsko, ktorí spolupracujú s Katedrou anglického jazyka a kultúry PF UKF v Nitre v oblasti výskumu psycholingválnych faktorov učenia sa cudzích jazykov.