Elektronické knihy na dosah alebo čo nájdete v Univerzitnej knižnici UPJŠ

Seminár venovaný online elektronickým knihám, ktoré sú dostupné pre akademickú obec univerzity.