Etické hodnoty – všestranný a trvalý rozvoj spoločnosti

Budovanie a napredovanie akejkoľvek civilizácie, ak má byť úspešné, musí byť nevyhnutne zakotvené v hodnotách, ktoré sú zmysluplné, funkčné a pevne zakorenené v pravidlách fungovania sveta. Nezriedka môžeme pri zdôvodňovaní rôznych politických, spoločenských, ekonomických či prírodovedeckých krokoch a rozhodnutiach počúvať o zakotvení, či obrane takzvaných európskych hodnôt, ktoré majú byť zárukou správneho základu a východiska pre budovanie kvalitnej a prosperujúcej spoločnosti.

Na druhej strane sa výraz „európske hodnoty“ používa často veľmi nekonkrétne, akoby bolo všeobecne zrejmé, čo sa pod tým myslí, no jednoznačné všeobecne používané definovanie týchto hodnôt neexistuje, a tak logicky neexistuje ani ich vedecké a objektívne platné zdôvodnenie a potvrdenie. Je samozrejmé, že spomínané hodnoty, ak si majú zachovať ambíciu byť spoľahlivým základom pre rozvoj spoločnosti, musia byť jasne zdôvodnené, pomenované, aby následne mohli byť vovedené do praktického života a stať sa základom pre rozvoj všetkých oblastí, ktoré tvoria spoločnosť.

Aj predmetná konferencia má ambíciu napomôcť tomuto procesu.