Evidencia publikačnej činnosti v roku 2022 – nové možnosti a výzvy

Cieľom prednášky je informácia novej vyhlášky o CREPČ a CREUČ účinnej od 1.2.2022. Prehľad zmien (nová kategorizácia) a porovnanie s doteraz platnou kategorizáciou výstupov. Prezentácia spôsobov vyhľadávania v CREPČ a REPČO a možností tvorby výstupov publikačnej činnosti.