Expresívne terapie vo vedách o človeku 2024

Vedecká medzinárodná konferencia po covidovom období opätovne otvára svoj priestor na inšpiráciu a komunikáciu odborníkov – špeciálnych a liečebných pedagógov, psychológom, sociálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov a iných odborníkov, ktorí majú záujem získať poznatky a inšpirácie v pomáhajúcom procese.