Financovanie aktivít sociálnej ekonomiky

Ako nastaviť finančný plán udržateľnej aktivity v priestore sociálnej ekonomiky?