Hudobné dielne

Hudobné dielne sú určené pre študentov učiteľských programov so zameraním na hudobnú výchovu, primárny stupeň vzdelávania, študentov doktorandského štúdia v odbore didaktika hudby, didaktika primárneho vzdelávania, pedagógov umeleckých predmetov v ZŠ, v ZUŠ, na SŠ, a tiež pre aktívnych účastníkov konferencie. Obsah 5 tich 1,5 hodinových blokov bude zameraný na tvorivé spevácke činnosti so zameraním na skvalitňovanie intonácie. Hudobné dielne 22.11.2023 povedie Mgr. Lukáš Holec, dielne 23.11.2023 budú pod vedením Mgr. Ladislava Onderčina, PhD.