Humanitárna pomoc potrebuje mapy

Prednášajúca: Mgr. Jana Michalková, PhD. Prednáška spojená s prezentáciou. V dnešnom svete, kde komplexné priestorové vzťahy ovplyvňujú náš život, sa geopriestorové technológie stávajú kľúčom k lepšiemu porozumeniu a riadeniu týchto vzťahov. Uplatnenie majú od monitorovania prírodných katastrof až po riadenie zložitých dopravných systémov. Na Prešovskej univerzite implementujeme projekt EUthmappers, ktorý pozýva stredoškolákov, aby sa stali súčasťou siete vášnivých mapperov a pomohli riešiť aktuálne humanitárne a environmentálne problémy. Na tejto prednáške sa bližšie pozrieme na to, ako mapy môžu zmeniť svet a ako aj my, bežní ľudia, môžeme prispieť k lepšiemu zajtrajšku. Pripojte sa k nám a spolu objavme, ako geopriestorové technológie môžu slúžiť našej planéte.