I CAN – JA MÔŽEM (Design for Change)

Na tomto workshope pre budúcich učiteľov anglického jazyka a literatúry bude prednášať predstaviteľ zo španielskej pobočky Design for Change, ktorý študentov prevedie metodikou I CAN – JA MÔŽEM. Podujatie vychádza z koncepcie design thinking. Je zamerané na zmenu myslenia prostredníctvom 4-krokového cyklu, ktorý buduje v jeho účastníkoch uvedomenie si potreby aktívnej participácie v lokálnej komunite.