Implementácia STN ISO 690: 2022

Cieľom workshopu je získať informácie o správnom používaní novej citačnej normy pri tvorbe záverečných a kvalifikačných prác. Účastníci sa naučia ako správne citovať rôzne druhy citačných zdrojov a ako sa podľa platnej normy zapisujú informačné zdroje do zoznamu bibliografických odkazov.