Interpretačné kurzy v hre na klavíri

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na pedagogickú interpretáciu skladieb z Knižočky pre Annu Magdalénu Bachovú od J. S. Bacha. Pozvaným lektorom kurzov je prof. René Adámek.

Vzdelávacie podujatie určené pre študentov Katedry hudby i hostí z odbornej verejnosti zameraná na zdokonaľovanie klavírnej interpretácie.