IUS CONUBII – aktuálne výzvy

Cieľom kolokvia je predstaviť manželstvo Katolíckej cirkvi v súčasnej spoločnosti a nove výzvy, pred ktorými sa ocitla táto inštitúcia v súčasnosti. Spolu s odborníkmi z praxe prediskutujeme zmeny v chápaní katolíckeho manželstva a jeho podstatných prvkov a vlastnosti v spoločnosti. Taktiež, aký to má dopad na postoje mladých ľudí, ktorí sa pripravujú alebo vstupujú do manželstva, ale aj žijúcich v manželstve.