Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania

Každoročne organizovaná medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku.