Jazyková krajina v meste a mesto v jazykovej krajine

Výstava plagátov “Jazyková krajina v meste a mesto v jazykovej krajine” predstavuje prostredníctvom obrazového materiálu z miest Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Komárno jazyk verejného priestoru (tzv. jazykovú krajinu) z rozličných perspektív. Krátke popisy na plagátoch približujú samotný pojem jazykovej krajiny a jeho špecifiká dostupným spôsobom aj širokej verejnosti.
Výstava je čiastkovým výstupom projektu “APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy”. Výstavy predstavujúce jazykovú krajinu sú / budú v rôznom čase organizované aj v mestách Banská Bystrica a Komárno.