Jednoduchý a organizovaný jazykový manažment v podmienkach slovensko-maďarskej dvojjazyčnosti na Slovensku (workshop projektu VEGA č. 1/0316/21)

Cieľom workshopu s účasťou členov riešiteľského kolektívu je vyhodnotiť doterajšie výsledky výskumného projektu, rozšíriť a prehĺbiť znalosti o rôznych formách jednoduchého a organizovaného jazykového manažmentu v komunite Maďarov žijúcich na Slovensku.