Juhász Valéria: Olvashatósági mutatók – olvasástanulást támogató szintezett kiadványok összehasonlítása (Ukazovatele čitateľnosti – porovnanie úrovňových publikácií podporujúcich výučbu čítania)

Na podporu rozvoja čitateľských zručností boli vyvinuté úrovňové knihy pre deti vo veku 6–11 rokov, ktoré podporujú techniku čítania aj porozumenie textu tým, že prispôsobujú typografiu textov, pomer obrázkov k textu, tému textu, dĺžku slov v texte, ich morfologickú zložitosť, význam, frekvenciu slovných druhov veku čitateľa. Prednáška predstavuje sériu úrovňových kníh pre maďarských čitateľov, ktoré analyzuje z hľadiska ukazovateľov čitateľnosti.