Kantova filosofie autonomie

Prednáška doc. Dr. phil. Jakuba Sirovátku určená pre študentov VŠ a odbornú verejnosť sa bude zaoberať pojmom autonómie na základe Kantovho myslenia so zameraním na jeho prakticko-etickú filozofiu.