Katedra financií NHF EU v Bratislave 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa organizuje už dve desiatky rokov. Je to významné podujatie, ktoré slúži na prezentáciu poznatkov vedecko-technického pokroku na Slovensku. Je príležitosťou pre slovenských vedcov a bádateľov prezentovať svoje vedecké poznatky a pre začínajúcich vedcov lepšie vstúpiť do vedeckého sveta svojou prezentáciou.

Katedra financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave v tomto XX. ročníku Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravila sériu veľmi zaujímavých prednášok, ktoré budú prezentovať špičkoví ekonómovia Slovenska ako napr. Ing. Hilda Regulová Gajdošová, Ing. Jaroslava Lukačovičová, Mgr. Tomáš Bálint, Ing. Eva Kováčová a ďalší.