Kegyesné dr. Szekeres Erika: A digilektusok hatása a magyar nyelvre és a magyartanítás módszertanára (Vplyv digilektov na maďarský jazyk a metodiku vyučovania maďarského jazyka)

Prednáška predstaví charakteristické črty digitálnej komunikácie a ich vplyv na používateľov jazyka, jazyk a následne na výučbu materinského jazyka a metodiku vyučovania maďarčiny ako materinského jazyka. A to na základe aktuálnych prieskumov a prehľadu, ako sa téma digilektov objavuje v učebniciach rôznych predmetov. Autorka sa spolu s poslucháčmi zamyslí nad vnímaním digilektov, ich úlohou vo vzdelávaní a bude hľadať nápady, ako priblížiť danú tému na hodinách maďarčiny.