Knižnica a nové možnosti v databázach a informačnom online priestore

Workshop pre študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre spracovanie tém seminárnych, semestrálnych a diplomových prác. Obsahom sú i praktické postupy pri vyhľadávaní informácií v databázach WOS a Scopus a spracovania rešerší v online priestore.