Knižnica a svet informácií okolo

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne a jej službách. Návod ako vyhľadať literatúru v online katalógu knižnice. Informácie o možnostiach prístupu do elektronických informačných zdrojov, možnostiach vyhľadávania v nich, používanie služby Summon. Zoznámiť študentov s výhodami Open access.