Knižnica v informačnom veku – digitálna knižnica

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne, jej službách, inováciách a tiež jej pozícii v digitálnom prostredí informačného veku. Súčasťou seminára je aj stručné predstavenie možností vyhľadávania relevantných, kvalitných a kredibilných externých prameňov v online prostredí, a to konkrétne online katalóg knižnice, vybrané elektronické informačné zdroje, alebo integrované, sémantické discovery služby. V neposlednom rade budú poslucháči oboznámení aj s možnosťami a prínosmi Open Access.