Komenský a my

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre už 20 rokov realizuje pre základné a stredné školy výtvarno-literárnu súťaž, ktorá je postavená na myšlienkach J. A. Komenského. Ročne sa do tejto súťaže zapája približne 250 žiakov a ich učiteľov, ktorí riešia konkrétnu vybranú tému z diela Orbis Pictus. Pre uplynulý rok to bola téma Moje mesto. Na slávnostnom vyhodnotení budú ocenení tí najlepší, ktorých odborná porota vybrala z jednotlivých kategórií výtvarných a literárnych prác.