Komorner Germanistentag 2022

Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky NJ ako cudzieho jazyka.