Kontúry vedy a výskumu na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB

Odborná prednáška pre vysokoškolských študentov a odbornú verejnosť z oblasti vedy o jazyku.