Kvalitatívny výskum a jeho využitie v spoločenských a pedagogických vedách

Kvalitatívny výskum predstavuje ucelený a komplexný systém poznávania objektívnej reality s cieľom získať exploratívny prístup k javom, ktoré skúma. Zameriava sa na hĺbkovú analýzu konkrétnej témy. Prednáška ponúka elaboráciu metodológie kvalitatívneho výskumu a jeho využitie v spoločenských a pedagogických vedách.