Kvázistatická nanoindentácia a jej využitie pri výskume mechanických vlastností mikroštruktúrnych súčastí a povrchových vrstiev skúmaných materiálov

Prednášky s tematickým zameraním na nanoindentačné techniky umožní cieľovej skupine získať teoretické i praktické vedomosti o možnostiach výskumu mechanických vlastností materiálov na nanoúrovni,