Les ako učebňa – prírodné a umelecké prostriedky v učení o lese

Témy o lese sú súčasťou prírodovedných a sociálnych štúdií v predprimárnom aj primárnom vzdelávaní. Významnú úlohu pri utváraní vedomostí o lesnom prostredí a utváraní si vzťahu k lesu zohráva kategória krásna. Účastníci získajú vedomosti a skúsenosti, ako možno v edukácii využívať esteticko-výchovné činnosti pri učení o lese.