LITERATURE AND THE NATURAL WORLD

Medzinárodné literárne kolokvium Katedry anglistiky a amerikanistiky je už tradičným novembrovým podujatím. Témou tohto ročníka je „Literatúra a príroda“. Kolokvium bude zahŕňať prednášky a workshopy zaoberajúce sa širokou škálou problémov od zobrazenia prírody v literárnych dielach a jej funkcie hlavného hrdinu, vzťahu rôznych literárnych smerov k významu prírody v živote človeka, cez eko-kritiku a environmentálnu problematiku v literatúre, až po paralely medzi dystopickými a posthumanistickými románmi a realitou alebo vzťah literatúry a prírodných vied.