Maďarské vzdelávanie v materinskom jazyku = ničenie duše a lingvicizmus

Prednáška profesora lingvistiky Miklósa Kontru a diskusia o výskume živého maďarského jazyka v Karpatskej kotline s osobitným dôrazom na vyučovanie maďarského jazyka.