Manažment sociálneho podniku

Chod registrovaného sociálneho podniku očami zakladateľky. Cieľ podujatia: názorné oboznámenie sa s funkciami manažmentu, prepojenie teoretických vedomostí s informáciami z praxe.