Medzijazykové homonymá – falošní priatelia prekladateľa

Aktivita je venovaná predovšetkým študentom prekladateľstva a tlmočníctva z/do ruského jazyka a záujemcom o tému slovensko-ruskej (ale aj slovensko-slovanskej) medzijazykovej homonymie.