Medzinárodné vzťahy 2022: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizuje Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, sa bude konať na zámku v Smoleniciach.
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický
Tematické okruhy:
1. Aktuálne otázky Európskej únie
2. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
3. Aktuálne otázky práva v medzinárodných vzťahoch
4. Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky
5. Aktuálne otázky interkultúrnych vzťahov
6. Aktuálne otázky globálnej energetickej a environmentálnej krízy
7. Aktuálne otázky a súvislosti rusko-ukrajinských vzťahov
8. Aktuálne otázky medzinárodných rozvojových štúdií
9. Aktuálne otázky kultúrnej diplomacie a mäkkej moci
10. Aktuálne otázky postavenia Číny ako suseda Európy v globálnom kontexte