Metóda čítania Sfumato

Prednáška bude pozostávať z teoretických východísk smerom k nácviku čítania, následne sa bližšie zameriame na metódu Sfumato.

Študentom budú poskytnuté aj praktické ukážky uvedenej metódy.