Mikrokontroléry v interdisciplinárnej edukácii

V rámci workshopu bude predstavený projekt 019UKF-4/2023 s názvom Mikrokontroléry v interdisciplinárnej edukácii, v ktorom riešiteľský tím s KTIT vypracováva učebné materiály vhodné na využitie mikrokontrolérov vo vzdelávaní na základnej škole. Na workshope sa zúčastnení oboznámia so softvérovými a hardvérovými jednotkami a ich možnosťami vyžívania vo vzdelávaní na základnej škole.