Minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík u klientov sociálnej práce pracujúcich v sexbiznise

Podujatie zamerané na priblíženie tematiky Harm Reduction s detailnejším zameraním na klientov sociálnej práce pracujúcich v sexbiznise.
Zámerom prednášajúceho je priblížiť problematiku sexbiznisu na Slovensku v porovnaní so zahraničím. Ďalej vysvetliť princípy, výzvy a potencionálny priestor pre ďalší rozvoj filozofie Harm Reduction a jej praktické uchopenie z pohľadu sociálnej práce.