Mobilná diagnostická aplikácia AS DETECT

Odborná verejnosť (všeobecní lekári pre deti a dorast, detskí logopédi, detskí psychológovia, detskí psychiatri, detskí neurológovia), odborní asistenti FZO PU a študenti odboru ošetrovateľstvo (na pozvánky).