Možnosti podpory aktívneho občianstva

Plánované podujatie je súčasťou cyklu workshopov zameraných na zdieľanie a prepájanie poznatkov týkajúcich sa možnosti rozvoja aktívneho prístupu k občianstvu prostredníctvom tzv. tradičných i moderných foriem. Tento rok je workshop tematicky zameraný na tému slacktivizmus, t.j. elektronická aktivita občana vo forme zdieľania alebo vyjadrenia súhlasu s obsahom príspevku politika, politickej strany, ktorá sa nemusí vždy transformovať do účasti v rozhodovacom procese napr. vo voľbách alebo referende. Cieľom podujatia je na konkrétnych príkladoch identifikovať prejavy slacktivizmu a následne komparovať ich pozitívne a negatívne dopady na rozvoj občianskej spoločnosti.