Multidisciplinárny prístup pri výpočte pH ideálnych vodných roztokov

Uvedená prednáška bude pojednávať o výpočte pH slabých a veľmi slabých jednosýtnych kyselín vo vodných ideálnych roztokoch. V tomto prípade je potrebný interdisciplinárny prístup, pretože výpočet rovnováhy vedie k transcendentným rovniciam tretieho rádu, ktoré sa riešia pomocou počítača iteračným spôsobom. Študenti musia mať preto isté znalosti aj z informatiky a matematiky, aby vedeli jednak dané rovnice riešiť a jednak aj preto, aby vedeli sa správnym spôsobom uchyľovať k aproximáciám, ktoré vedú k podstatnému zjednodušeniu výpočtu. V prednáške budú diskutované aj vlastnosti a účinky vybraných slabých a veľmi slabých kyselín na ľudský organizmus.